Ucuz indirimli Elektrik
İndirimli Elektrik
Haberler
Dünya'da Elektrik Piyasası
ucuz-elektrik-enerji-piyasası

Dünya'da Elektrik Piyasası


Gelişmiş ülkelerde 70'li senelerin daha başlarında özelleştirme programları neticesinde elektrik atılımları bu ülkelerde bu senelerde büyük ölçüde tamamlanmıştır. Özelleşen elektrik&enerji piyasası,devlet kurumlarının bu işleri taşere ettiği firmalar ve bunların altındaki özel firmalar sayesinden , modern zamanın internet imkanlarınıda kullanarak yüzyılın olmadığı rekabetçi piyasaya oturmalarına sebep oldu.Bu rekabetçi ortam firmaların değil direk tüketicilerin işine gelmektedir.

Bununla ilgili olarak eğer sizlere enerjisi piyasası hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Geçmişe dönüp baktığımız zaman, akla gelen ilk şey direk bu sektörlerin tekel olarak devlete ait olacağıdır. Herkes bu kadar büyük sistemi özel firmalar tek başlarına nasıl yapabilirler veya biz nasıl bu firmalara güvenebiliriz diye düşünebilirler. Yeni yüzyılın en büyük olaylarından biri olan kürelleşme ile birlikte sadece çok gelişmiş ülkelerde değil aynı zamanda az gelişmiş ülkelerde de bu sistemin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmesine sebep oldu.

Başka bir deyişle , bu gelişmeler, özel sektör kapital aktarımını ve yatırım düzeyini arttırmakla birlikte , devlet oranları ve devletin bu sektördeki ağırlığını azaltmaya yönelik kurgulanmıştır. Sektörler özelleştikçe hem verim hemde ilerleme daha pozitif yönde olduğu birçok ülkede canlı olarak gözlemlenmiştir.


Elektrik Üretimi : ; Enerji kaynaklarından (Nükleer,Fosil Türevi,Güneş,Hidroelektrik,Rüzgar,vb) elektrik üretim santrallarında (jenaratörler) vasıtasıyla elektrik enerjisi dönüştürülmesine denir. Ülkemizde birçok termik,hidroelektrik,rüzgar enerji santralleri vardır.


İletim : Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden aktarımını sağlayan mekanizmaya ve onu yapan şirketede iletim şirketi denir.


1990 ' lara gelindiğinde birçok kişi hala elektrik üretim ve dağıtımını devlet tarafından yapıldığını düşünüyordu. Bizim ülkemizde ise hala böyle düşünülmektedir. Özellikle ekonomilerin fırladığı dönemlere gelen sanayi devrimleriyle birlikte , enerji Dünya piyasasında oldukça önemli bir konuma gelmiştir ve talep hızlı bir şekilde artmıştır. Talep artışı ile birlikte üretimde de artış yaşanmış ve Nükleer Santrallar devreye girmiştir. Taleplerin yüzölçümlerine doğru orantılı olarak yayıldığı gözönüne alındığı zaman dağıtım ve iletim hatlarında da iyileştirmeler yaşanmıştır.


Sanayileşme ile birlikte elektriğin Dünya'daki en önemli satın alınacak ürün ve en pahalı girdilerinden biri olduktan sonra devletler tüm Dünya'daki gelişimden daha çok pay almak için elektrik fiyatlarını nasıl aşağıya çekebilecekleri hakkında kafa yorduktan sonra bir takım kararlar aldılar. Elektrik denince eski senelerde akla doğalgaz ve fuil türevi ürünler geliyordu. Ama bu ürünlerin maliyetleride başlı başına bir yüktü. Özelleşme ile devletler direk maliyetlerde önemli bir indirime gidilmesini sağladılar. ür.


indirimli-elektik-piyasa-enerjisi

Sizlerde daha ilk andan itibaren kazanamak istiyorsanız hemen www.kiyaslamanya.com 'a gelin ve kazanmaya başlayın.