Ucuz indirimli Elektrik
İndirimli Elektrik
Haberler
Elektrik Kayıp Kaçak Bedeli
kayip kacak bedeli  ucuz indirimli elektrik

Kayıp Kaçak Bedeli


2011 Senesinden önce böyle bir tartışma yoktu. Ama 2011 senesinden sonra maliyet kalemlerinin ayrıştırması sayesinde faturada daha önce perakende satış bedeli içinde yer alan kayıp kaçak bedeli , dağıtım sistemine yansıtımasıyla birlikte tartışmalar başladı ve tüketicilerin firma ve devletin tesbit edemediği için faturasını doğru yatıran tüketiciden bu bedelin tahsil edilmesi , tüketici mahkemelerdeki dava dosyalarını çoğalmasına sebep oldu.

Bir taraf diyorki bu bedel aslında daha öncede vardı ama tüketiciler bunu ödediklerini bilmiyorlardı çünkü bedellerin ayrıntıları gösterilmiyordu , diğer taraf ise bu bedel yeni çıkan bir bedel , başkasını kullandığı elektriği neden biz ödeyelim.


Kayıp kaçak bedeli yaklaşık fatura bedelinin %8' i kadardır. 53 TL ' lik bir faturanın 4.4TL ' si kayıp kaçak bedeli olarak ödeniyor. Bazı illerde kayıp kaçak oranı %80 'ler ulaştı. TEDAŞ 'ın( Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) verilerine göre 2010'da TEDAŞ' a bağlı lokasyonlarda yüzde 18 olan kayıp kaçak oranı 2011 'de yüzde 24'e çıktı. %18 'den %21 'e çıkan kayıp kaçak oranı gerçekten çok fazla bir oran ve bu direk faturasını düzenli yatıran tüketicilere yansıyor. Tüketicilerde haklı olarak başkasının kullandığı elektriğin ücretini ödemek istemiyor. Son veriler ise 3 Bölge dışında (Van Gölü,Aras ve Dicle ) dışında geri kalan bölgelerde kaçak kayıp oranı % 8 dolaylarında.

Devam eden bazı davalarda Tüketiciler haklı bulunmuş ve firmalar geri ödemek zorunda bırakılmışlar mahkeme kararları ile. Yargıtay Hukuk Kurulu' nun kayıp kaçak bedelinin tahsil edilmesinin hukuka aykırı olduğu kararını vermesi üzerine tüketicilerin nasıl geçmişte ödedikleri bu ücretleri geri alacaklarının kabaca bir yol haritası ise , öncelikle son 10 senedeki elektrik dağıtım şirketlerine ödediği ücret ile ilgili bir yazı alacaklar daha sonra toplam ücret 2000 TL ' nin altı ise ilçelerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine , eğer 2000 TL'nin üzerinde ise de dava açmaları gerekmektedir.

Bununa ilgili davalar görülmeye başladı ve sonuçlananlarda var. Mesela Gediz Elektrik Parekende Satış A.Ş. 'ye açılan 614000 TL ' lik davada tüketici haklı bulundu ve paranın iadesini almaya haklı bulundu. Bu bedelin içinde geçmişe dönük yasal faizde bulunmakta.